หลังจากที่คุณหมอคิม ดาซม (คุณคิม ชอนซู)

ให้ทุนสนับสนุนเด็กนักเรียนไทย 2 คน ตลอดปี 2561 และ 2562

ก็มีจดหมายขอบคุณสำหรับการให้การสนับสนุนในปีนี้