มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

ขอขอบคุณ คุณกวางฮี ฮัน และคุณอึนยอง โจ

สำหรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ สิ่งของ และการบริจาคสิ่งๆต่างๆ