⁠⁠⁠⁠​

ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการให้กับอาสาสมัครฯประเทศเกาหลีใต้ (ทีมแฮบอม) ประชุมร่วมกับคณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนวัดหนองอ้อ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562