เริ่มต้นโครงการที่ 3 เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพิ้งค์ซี กับโครงการ ของอยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่น้อง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 65 จนถึงมกราคม 66 พวกเขาได้สรุปโครงการที่ทำมา
ผลการดำเนินงานตามโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อดีช้อเสีย และข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการ

และเป็นโครงการสุดท้ายของการเป็นเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ภายใต้มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

ขอบคุณเยาวชนอาสาสมัครทุกคนที่สละเวลาทำงาน
ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเติบโตในฐานะพลเมืองโลก
ด้วยความหวัง ความรักและความสุขใจ

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand