ริ่มต้นโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 4 ปฎิทินการทำงาน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 รับสมัครน้องๆนักเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก
เดือนกุมภาพันธ์ สัมภาษณ์เยาวชนอาสาสมัคร พร้อมประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้าโครงการ
และทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง รุ่นปัจจุบัน รุ่นที่ 1 วีวาฟ รุ่นที่ 2 วีโก
รุ่นที่ 3 อะคาเซีย และรุ่นที่ 4 พิ้งค์ซี
เดือนมีนาคม ปฐมนิเทศเยาวชนอาสาสมัครพร้อมปฎิญาณตนการเป็นเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที

เริ่มทำโครงการแรกของพวกเขา เยาวชนอาสาสมัครรุ่นที่ 4 พิ้งค์ซี กับโครงการที่ชื่อว่า “หมอนนี้เพื่อเธอ” “This pillow for you”
ระยะเวลาทำโครงการ 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม) เป้าหมายทำหมอนจากผักตบชวา เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ

โครงการที่ 2 คือ โครงการพิ้งค์สอนน้อง ‘PinkZ Guide Kids’ จัดทำกิจกรรมสอนน้องแปรงฟันให้ถูกวิธี, กิจกรรมล้างมือบ่อยๆ
และกิจกรรมทำขนมไทย เป้าหมายน้องนักเรียนระดับประถมศึกษา

ระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน)

และโครงการสุดท้าย โครงการของอยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่น้อง (Gifts to heart to you)
ทำกระเป๋าแฮนด์เมด วาดภาพบนกระเป๋าด้วยฝีมือตนเอง
เพื่อมอบของขวัญกำลังใจให้น้องเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 5
ระยะเวลาทำโครงการ 4 เดือน (ตุลาคม 65 – มกราคม 66)

และในวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เป็นวันสุดท้ายของการเป็นเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที
พิธีปิดโครงการเยาวชนอาสาสมัคร รุ่นที่ 4
มีพิธีมอบของที่ระลึก ของขวัญ Star Vote จากคณะกรรมการและ สมาชิกในทีมพิ้งค์ซี และเงินรางวัลเยาวชนอาสาสมัครดีเด่น
พร้อมนี้ เยาวชนอาสาสมัครจะได้รับเกียรติบัตร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรับรองการทำกิจกรรมงานอาสาสมัคร

ประสบการณ์ที่เยาวชนได้รับในวันนี้ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีความหมาย ไม่ได้มาอย่างง่ายๆ เยาวชนทุกคนต้องลงมือทำ
ทั้งที่รู้และไม่รู้ ทั้งที่เคยและไม่เคย แต่พวกเขาได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ เป้าหมายโลก SDGs
สิ่งที่เยาวชนจะจดจำว่าเราอยู่บนโลกใบเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน

ขอบคุณที่เหนื่อยยากลำบากไปด้วยกัน ขอบคุณที่น้องๆอดทนและเข้มแข็ง ฝ่าฟันอุปสรรคกับการทำงานอาสาสมัครไปด้วยกัน
หวังเป็นอย่างยิ่ง น้องๆจะได้รับประสบการณ์ใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างเยาวชนที่ดีต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข

GHT/โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย