เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 4 ทีมพิงค์ซี
หลังจากตัดสินใจโครงการที่สาม ‘ของที่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่น้อง(Gifts to heart to you)’
มีการจัดกิจกรรมที่บ้านทำกระเป๋าแฮนด์เมด

ครงการที่สาม ”ของที่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่น้อง(Gifts to heart to you)’คือ
เพื่อเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และสัมภาษณ์ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 5

หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพิ้งค์ซี
เติบโตในฐานะพลเมืองที่ขับเคลื่อนประเทศไทย

ก้าวไปพร้อมๆกัน…กับการพัฒนา
ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand