โครงการแรกของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 4 ทีม’Pink Z’
ชื่อโครงการ ‘หมอนนี้เพื่อคุณ’ This pillow for you ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กับการทำหมอนเย็บด้วยมือ ใช้วัสดุไส้หมอนที่ทำมาจากผักตบชวา
เพื่อส่งมอบหมอนให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

กิจกรรมทำไส้หมอน (ขั้นตอนสาธิต) ของทีมปฏิบัติการ
เพื่อนำไปสอนวิธีการทำหมอนให้แก่สมาชิกทุกคน ทีมพิงค์ซี
และคำนวณงบประมาณ ขนาด วิธีการการดำเนินงานต่างๆ
รวมถึงปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องดำเนินการตามโครงการหมอนนี้เพื่อเธอ
การคำนึงถึงสภาพสังคมในปัจจุบัน และหาทางแก้ไข แก้ปัญหา
ถึงแม้น้องๆจะเป็นเพียงเยาวชนก็ตาม
เราคิดเสมอว่า เด็กเยาวชนเหล่านี้ จะเข้าใจสังคมมากขึ้น
และอนาคตที่เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาจะสร้างสังคมที่น่าอยู่ได้

ให้ก็สุข รับก็สุข…….ใจ


GHT/โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย