เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 4 ทีมพิงค์ซี
หลังจากตัดสินใจโครงการที่สาม ‘ของที่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่น้อง(Gifts to heart to you)’
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน สมาชิกทุกคนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่สอง

หลังจากตัดสินใจทำโครงการที่3 แล้ว
วัตถุประสงค์ – กำหนดเป้าหมาย กำหนดการ และงบประมาณ
หลังจากกำหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนแล้ว
เริ่มทำงานในโครงการสาม ได้กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์ของแต่ละโรงเรียน และ ในระหว่างการสัมภาษณ์ แต่ละบทบาทที่ประชุม

หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพิ้งค์ซี
เติบโตในฐานะพลเมืองที่ขับเคลื่อนประเทศไทย

ก้าวไปพร้อมๆกัน…กับการพัฒนา
ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand