เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 4 ทีมพิงค์ซี
หลังจากตัดสินใจโครงการที่สาม ”ของที่อยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่น้อง(Gifts to heart to you)’
ในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม สมาชิกทุกคนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมครั้งแรก

ตามแต่ละบทบาทที่กำหนดไว้ เราได้เตรียมแผนผ่านกิจกรรมและงบประมาณ และเราหวังว่าชุดกิจกรรมทั้งหมด
เช่น การซื้อรายการกิจกรรม จะช่วยให้คุณเติบโตในฐานะพลเมืองโลก

หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพิ้งค์ซี
เติบโตในฐานะพลเมืองที่ขับเคลื่อนประเทศไทย

ก้าวไปพร้อมๆกัน…กับการพัฒนา
ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand