เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 4 ทีมพิงค์ซี
มีการประชุมเพื่อเสนอโครงการที่ 2
การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิ.ย. 2565

สมาชิก Pink Z มีการตัดสินใจ
และเริ่มโครงการที่สองที่มีชื่อว่า “Pink Guide Kids”
โดยโครงการเริ่มจาก การวางแผน-การทำกิจกรรม-การจัดทำรายงานผล

หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ทีมพิ้งค์ซี
เติบโตในฐานะพลเมืองที่ขับเคลื่อนประเทศไทย

ก้าวไปพร้อมๆกัน…กับการพัฒนา
ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand