การประชุมแบบออนไลน์ สำหรับโครงการ ‘ของอยู่ที่ใจ ใจอยู่ที่น้อง’
โครงการสุดท้ายของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่น 4 พิงค์ซี

เรารู้สึกยินดีและขอบคุณน้อง ๆเยาวชนอาสาสมัครทุกคน
ที่ร่วมใจกันทำงาน ฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน

คุณทำได้

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย