เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 4 ‘Pink Z ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์
ปิดประกาศโปสเตอร์การรับสมัครโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 5
ในโรงเรียนแต่ละแห่งของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนผดุงราษฎร์
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และโรงเรียนจ่านกร้อง

น้อง ๆนักเรียน เยาวชนคนไทยสนใจสมัครได้เลยนะคะ

พี่ๆ รอเยาวชนอาสาสมัคร พร้อมที่จะลุยในปีหน้า

เรารอคุณอยู่ คุณทำได้

จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย