เยาวชนอาสาสมัครตีเอชที รุ่น 3 “อะคาเซีย” ของมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ขนมไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมขนมไทย ผสมผสานความเป็นคนรุ่นใหม่ กับขนมไทย
วันนี้ กับการทำขนมลูกชุบ ทุกขั้นตอนเยาวชนอาสาสมัครเป็นคนดำเนินการด้วยตัวเอง ศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลวิธีการทำขนม สูตรส่วนผสมที่ลงตัวในแบบฉบับของเขาเอง

ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เยาวชนอาสาสมัครอะคาเซียที่ทำงานร่วมกันทั้งวันไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขาแบ่งงาน แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน

ขอบคุณสำหรับการทำงานของคุณทีมอะคาเซีย

พวกเขาร่วมกันแบ่งปันความหวัง และความสุข ด้วยความหวังใจ

ให้ด้วยความรัก
จึงมีความสุขใจ

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ GHT