เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที “ทีมอะคาเซีย” ได้จัดทำกิจกรรมพิเศษ
วัตถุประสงค์เพื่อทำตามโครงการอนุรักษ์ขนมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ 2 ของพวกเขา
กิจกรรมดังกล่าวคือ การรับประทานขนมไทยร่วมกับครอบครัวของเยาวชนอาสาสมัครนั่นเอง
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทย จากรุ่นสู่รุ่น เด็กไทยได้รู้จักขนมไทยมากขึ้น
และที่สำคัญยังสามารถมีกิจกรรมทำกับครอบครัวของเรา ทานขนมไทยกับพ่อ แม่ พี่ น้อง
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยอีกด้วย
เราหวังว่า ทุกกิจกรรมที่ทำ จะเป็นการแบ่งปันความรักและความสุขร่วมกันได้
ถึงแม้สถานการณ์ในเวลานี้ ทุกคนต่างอึดอัด ระมัดระวังกับโรคระบาดโควิด 19


ให้ก็สุข รับก็สุข….ใจ


โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย / จีเอชที