เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 3 (ทีมอะคาเซีย) ภายใต้สำนักงานมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 4
มีการปิดโปสเตอร์ตามโรงเรียน สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก
เช่น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเตรียอุดมศึกษาภาคเหนือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
และโรงเรียนผดุงราษฎร์
พร้อมลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เพจ มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆนักเรียนผู้สนใจจะเข้าสมัครโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที กันเยอะๆนะคะ


เรารอคุณอยู่ หนูทำได้


จีเอชที / โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย