เยาวชนอาสาสมัครของมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
รุ่นที่ 1 “ทีมวีวาฟ” ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
วันนี้ได้มีการประชุมร่วมกัน ด้วยความคิดถึง ไม่ได้มีโอกาสได้พบเจอ
เพราะว่าน้องๆเยาวชนต้องไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ตามหาความฝันและอนาคตของแต่ละคน
ในวันนี้ ได้มีโอกาสเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา การใช้ชีวิตตามสถานที่ใหม่
ต่างจังหวัด หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในเมืองหลวง และขณะนี้ บางคนต้องกลับมาอยู่บ้าน
เพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ต้องเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์
แบ่งปันความสุข ความรัก ความหวัง ….ใจ


ให้ก็สุข รับก็สุข


โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย / จีเอชที