การสรุปโครงการที่สอง “พิ้งค์สอนน้อง” ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2565
ของเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที เสร็จสิ้นไปด้วยดี
มีการแบ่งหน้าที่ดังนี้ จัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย, รายงาน และวิดีทัศน์สรุปโครงการ

เยาวชนอาสาสมัครเริ่มเขียนโครงการในเดือนมิถุนายน
กิจกรรมแรก เดือนกรกฎาคม คือ การออกแบบ 3 หลักสูตร
กิจกรรมที่สอง เดือนสิงหาคม การปฏิบัติโครงการ ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรที่สร้างขึ้น คือ
กิจกรรมสุขอนามัย “การล้างมือหรรษา” “การแปรงฟันให้ถูกวิธี”
และกิจกรรมทำขนมไทย “บัวลอยสามสี”
ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

การแบ่งเป็น 3 ทีมตาม G, H, และ T ได้มีอาสาสมัครชาวเกาหลีใต้เข้าร่วมสานสัมพันธ์กับทีมพิ้งค์ซีและน้องๆนักเรียนด้วย

ก้าวไปพร้อมๆกัน…กับการพัฒนา
เราหวังว่าพิ้งค์ซีจะเติบโตเป็นพลเมือง ขับเคลื่อนประเทศไทยผ่านกิจกรรมนี้ได้

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
Global Hope Thailand