เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 4 “ทีมพิงค์ซี”
พบกันวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หลังเลิกเรียน
ร่วมประชุมรายละเอียดต่างๆ ของโครงการที่ 2

รายละเอียด ขั้นตอนของโครงการมีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง
เช่น กิจกรรมสันทนาการ (เกมส์นักสืบ, เกมส์ส่งสาร, เกมส์โลมา)
และกิจกรรมวิชาการ (สุขอนามัย, การทำขนมไทย(บัวลอย), การแปรงฟันที่ถูกวิธี)

เราหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พิงค์ซีเติบโตขึ้น เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand