การประดับตกแต่งสถานที่ในช่วงครึ่งปี 2562
การดำเนินการประดับตกแต่งสถานที่
มีทั้งคนเกาหลีและคนไทยร่วมกันทำ,ร่วมกันดำเนินกิจกรรม สำหรับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้น
ขอขอบคุณอีกครั้งจากใจจริง
ครึ่งปีหลัง 2562 จะตั้งใจทำงานค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ให้ก็สุข รับก็สุข