ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการวาฟไทยได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเพาะเห็ดนางฟ้า” กับ ดร.สะอาด หาแก้ว ผอ.โรงเรียนวัดหนองง้าว ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ที่ สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)