มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

​สร้างแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา

 

เราขอความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา ผ่านแผ่นพับที่มีทั้งภาษาไทยและเกาหลี

เราหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์