ประกาศ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการ เยาวชนอาสาสมัครจีเอชที รุ่นที่ 5
(Global Hope Thailand)
 
 
**********************************
 
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 66

เวลา 8.30-12.00 น.

ณ สำนักงานโกลบอลโฮฟประเทศไทย