เชิญชวนเยาวชน ส่งโครงการเข้าประกวด ในหัวข้อ

โครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที : เพื่อทำกิจกรรมสาธารณสุข

โดยมีข้อกำหนดดังนี้

เป็นโครงการ ประเภททีมเยาวชนอาสาสมัคร ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 10 คน 

  1. โครงการหรือกิจกรรมมีระยะเวลาดำเนินงาน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2567
  2. สถานที่ดำเนินการ  จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียน หรือ ชุมชนหมู่บ้าน) 
  3. ผู้ขอเสนอโครงการ ประเภททีม: มีสัญชาติไทย นักเรียนม.ปลาย (ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
  4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน
  5. งบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท  ค่าใช้จ่ายไม่ซื้อของแจกให้กลุ่มเป้าหมาย เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมโครงการเท่านั้น
  6. ยื่นข้อเสนอ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 26 มกราคม 2567
  7. รวมไฟล์ใบสมัคร และ สำเนา บัตรประชาชนและบัตรนักเรียน เป็น ไฟล์แล้วลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการเยาวชนอาสาสมัครจีเอชที ได้ที่ลิงก์นี้ คลิ๊ก

ประกาศผล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand