มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ได้สร้างบัญชีอย่างเป็นทางการไลน์
Line Official Account : Global Hope Thailand
Line Official Account : Little Jabez Korea Academy

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
เราหวังว่าจะสามารถใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านบัญชีทางการไลน์

ให้ก็สุข รับก็สุข

สอนภาษาเกาหลี ลิตเติ้ล จาเบซ / Little Jabez Korea Academy
มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand