แผนที่การเดินทางสถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงาน มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย (แห่งใหม่)

วีดีโอนำทาง By Google Street view

หมายเหตุ วีดีโอเป็นข้อมมูลเมื่อปี ค.ศ. 2018