รัฐบาลเกาหลีเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ศึกษาในประเทศเกาหลีด้วยการสนับสนุนทุนรัฐบาล น้องกระต่าย (Hye-Yeon) นักเรียนของสถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) สอบผ่านรอบแรก และรอบสัมภาษณ์ ในท้ายที่สุดก็ได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ในปี 2560