มีทุนการศึกษาระดับชาติมากมายสำหรับชาวต่างชาติ และในจำนวนนี้ มีทุน KSGP ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทุกปีในประเทศไทย น้องกระต่าย ได้รับทุน KGSP ประจำปี 2017  เป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2021 (เรียนภาษาเกาหลี 1 ปี + ปริญญาตรี 4 ปี) ซึ่งทุนนี้จะได้รับการยกเว้นค่าที่พักอาศัยและค่าธรรมเนียมการศึกษา น้องกระต่ายเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับทุนนี้

 

Smart Editor™ WYSIWYG Mode

https://www.youtube.com/watch?v=qIiYrcr50mY

https://www.youtube.com/watch?v=roXO_nCva00

https://www.youtube.com/watch?v=njXkkG1Et2g&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=wo_5gEkr8f0&t=2s

 

น้องกระต่าย เป็นนักเรียนไทยที่เรียนภาษาเกาหลีมาตั้งแต่สมัยมัธยม เธอเป็นนักเรียนชั้นเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และมักได้เกรด 4 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ น้องกระต่ายผ่านการสอบ TOPIK ระดับ 4 สัปดาห์ที่แล้วน้องกระต่ายได้เตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียน และจะเดินทางไปประเทศเกาหลีประมาณวันที่ 21-22 เดือนหน้า เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง ที่มหาวิทยาลัยยอนเซ

ขอแสดงความยินดี :))