เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19

ตามประกาศ พรก.ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563

ลิตเติ้ลจาเบซ โคเรียอะเคเดมี่ภายใต้มูลนิธิ Global Hope Thailand

จึงทำให้ไม่สามารถมีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีได้


ผู้เรียน หลักสูตรภาษาเกาหลี จึงต้องหยุดพักการเรียนไว้ก่อน


ฉะนั้น ลิตเติ้ลจาเบซ โคเรียอะเคเดมี่ จึงมีการทบทวน
หลักสูตรภาษาเกาหลี ผ่านออนไลน์

ใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 40 นาที