นักเรียนส่วนใหญ่เรียนภาษาเกาหลีเพื่อเรียนต่อต่างประเทศที่เกาหลี ที่สถาบัน Little Jabez Korea Academy ในมูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

และในการศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคะแนนสอบภาษาเกาหลี ซึ่งจะต้องทำการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 61 จะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของในปีนี้

หวังว่านักเรียนที่เข้ารับการทดสอบจะได้ผลลัพธ์ที่ดี :))