ช่องทางติดต่อ | Contact Global Hope Thailand
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

136/13 หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000
136/13 Moo 8., T.Hua Ro., A.Mueang., Phitsanulok,Thailand. 65000

 

E-mail : globalhope.th@gmail.com
Tel. : +66-55-258-881 , +66-81-065-1687
Tel. : +82-70-8064-8891