ช่องทางติดต่อ

ช่องทางติดต่อ | Contact Global Hope Thailand
มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย

136/13 หมู่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
136/13 Moo 8., T.Hua Ro., A.Mueang., Phitsanulok,Thailand. 65000

 

E-mail : ght@ght.or.th 

Tel. : +66-55-258-881 
Tel. : +66-81-065-1687

Tel. korea : +82-70-8064-8891