โครงการให้ด้วยรัก/โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน

 

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการให้ด้วยรัก
โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เกม ร้องเพลง เล่าเรื่องราววันคริสต์มาส

ขอขอบคุณ คณะกรรมการมูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย ร่วมใจกันทำงาน เป็นผู้สนับสนุน และทำกิจกรรมด้วยกัน

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
และเราอยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand