มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย กับความรักของผู้สนับสนุนทั้ง 20 ท่าน
ร่วมกันแบ่งปันเพื่อส่งต่อความรัก กับโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2567 (CDP: เดือนมิถุนายน)
ได้มีโอกาสได้พบปะเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนตามโครงการทุกคน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ ประสานงานขอรับการสนับสนุนเงินบริจาค
คณะกรรมการของมูลนิธิฯผู้สนับสนุนประเทศไทย คุณบอล คุณพลอย คุณนิว
และประเทศเกาหลีใต้ เด็กหญิงนา-ยุน คิม, เด็กหญิงแฮ-ยุน คิม,
เด็กหญิงซอ-ยุน ปาร์ค,
คุณคยอง-จา ยุน, คุณซุน-อ๊ค ซอ, คุณนัม-อึน ควอน, คุณซอง-ดอก อี, คุณเซ-จุน คิม คุณยง-ซีล อี และคริสตจักร เบธ-เอล

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่มอบความรัก ความหวัง
ส่งต่อความสุข ในการแบ่งปันไปยังน้องๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน
ความสุขจากการแบ่งปัน ส่งผลให้ผู้รับและผู้ให้
เกิดความสุขร่วมกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ จีเอชที