ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

มูลนิธิ โกลบอล โฮฟ ประเทศไทย ได้จัดทำโครงการให้ด้วยรัก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน
แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา ตามโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก (ทุนครั้งเดียว)

โดย หจก.วรเทพธุรกิจยนต์ เป็นผู้สนับสนุนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเพื่อมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
และเราอยู่ด้วยกัน
เราหวังว่า……มันจะเป็นความสุขในการแบ่งปัน และเพิ่มความสุขซึ่งกันและกัน

ค่อยๆ ก้าวไปทีละก้าว และเดินไปด้วยกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand