มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย กับความรักของผู้สนับสนุนทั้ง 18 ท่าน
ร่วมกันแบ่งปันเพื่อส่งต่อความรัก กับโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2566 (CDP: เดือนพฤษภาคม)
ได้มีโอกาสได้พบปะเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนตามโครงการทุกคน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ ประสานงานขอรับการสนับสนุนเงินบริจาค
คณะกรรมการของมูลนิธิฯผู้สนับสนุนประเทศไทย คุณพลอย คุณนิว
และประเทศเกาหลีใต้ เด็กหญิงนา-ยุน คิม, เด็กหญิงแฮ-ยุน คิม,
เด็กหญิงซอ-ยุน ปาร์ค,
คุณแช-รยอน จอน, คุณนัม-อึน ควอน, คุณฮี-จอง คิม, คุณซอง-ดอก อี และคริสตจักร เบธ-เอล

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่มอบความรัก ความหวัง
ส่งต่อความสุข ในการแบ่งปันไปยังน้องๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน
ความสุขจากการแบ่งปัน ส่งผลให้ผู้รับและผู้ให้
เกิดความสุขร่วมกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ จีเอชที