มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย กับความรักของผู้สนับสนุนทั้ง 24 ท่าน
ร่วมกันแบ่งปันเพื่อส่งต่อความรัก กับโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2565 (CDP: เดือนตุลาคม)
ได้มีโอกาสได้พบปะเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนตามโครงการทุกคน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ ประสานงานขอรับการสนับสนุนเงินบริจาค
คณะกรรมการของมูลนิธิฯผู้สนับสนุนประเทศไทย คุณพลอย คุณนิว
และประเทศเกาหลีใต้
เด็กหญิงซอ-ยุน ปาร์ค, เด็กหญิง นา-ยูน คิม, เด็กหญิง ฮเย-ยุน คิม,
คุณนัม-อึน ควอน คุณมิน-จอง ควอน, คุณฮี-จอง คิม, คุณยอง-จูน ปาร์ค, คุณซอง-มิน อัน,
คุณจี-ซู ฮัน,
คุณซอง-ดอก อี, คุณซอง-ซัม ฮง, คุณจุน-โฮ อี และ คุณเฮียง-มัน คิม

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่มอบความรัก ความหวัง
ส่งต่อความสุข ในการแบ่งปันไปยังน้องๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน
ความสุขจากการแบ่งปัน ส่งผลให้ผู้รับและผู้ให้
เกิดความสุขร่วมกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ จีเอชที