ในวันนี้วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไท

โครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก Children Donation Program: CDP ประจำปี 2565
ณ โรงเรียนนิคมบางระกำ6 (ท่ามะเกลือ) เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนหญิง จำนวน 6 ราย
เป็นทุนครั้งเดียว

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณมิ-รา คิม, อาจารย์จอง-อก ควอนn และ มูลนิธิเฮาส์อินพีส(House in peace)
 และขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนนิคมบางระกำ6 (ท่ามะเกลือ) ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
เราหวังว่าการให้ และการรับในครั้งนี้
จะทำให้เด็กๆนักเรียน ได้รับรู้ถึงความรัก ความห่วงใย
ของผู้สนับสนุนทั้งคนไทยและคนเกาหลีใต้

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ
มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand