มูลนิธิโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย กับความรักของผู้สนับสนุนทั้ง 19 ท่าน
ร่วมกันแบ่งปันเพื่อส่งต่อความรัก กับโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก ประจำปี 2565 (CDP: เดือนเมษายน)
ได้มีโอกาสได้พบปะเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนตามโครงการทุกคน

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ ประสานงานขอรับการสนับสนุนเงินบริจาค
คณะกรรมการของมูลนิธิฯผู้สนับสนุนประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้
มินจอง ควอน, คุณฮีจอง คิม, คุณซอยุน ปาร์ค, ยองจูน ปาร์ค, ซองมิน อัน, คุณซองดอก อี,
คุณจีซู ฮัน, 
คุณฮงซองซัม คุณ  และ คุณจุนโฮ อี

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่มอบความรัก ความหวัง
ส่งต่อความสุข ในการแบ่งปันไปยังน้องๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน
ความสุขจากการแบ่งปัน ส่งผลให้ผู้รับและผู้ให้
เกิดความสุขร่วมกัน

ให้ก็สุข รับก็สุข

โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย/ จีเอชที