เนื่องในโอกาสที่น้องๆ ชมรมภาษาเกาหลี ปิดภาคเรียนที่ 2

มีของขวัญ  ขนมสำหรับ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก

โดย อ.จีอึน  ควอน  อาจารย์สอนภาษาเกาหลี