ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 อาสาสมัครจากเกาหลี ซึ่งเป็นนักศึกษามหาลัยคาทอลิก 3 คน ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาที่หมู่บ้านชินลาภ และหมู่บ้านใกล้เคียง ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบชุมชน ดูแลสวน สอนภาษาเกาหลี สอนเทควันโด้ ทำลูกโป่งให้กับนักเรียน และได้ทำอาหารให้กับคนในท้องถิ่น