ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เราได้จัดเตรียมสิ่งของและทุนการศึกษาเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาส ที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจำนวน 6 คน ได้แก่

  1.  ด.ช. อัษฎาวุธ สาขำ (สนับสนุนโดย คุณซองด็อก อี)
  2.  ด.ญ. ชลกานต์ ก้อนจันทร์เทศน์ (สนับสนุนโดย คุณครูมินจี โน)
  3.  ด.ญ. ภาวิณี เอกวิลัย (สนับสนุนโดยวาฟไทย)
  4.  ด.ช. วันเฉลิม เบ้าดี (สนับสนุนโดยวาฟไทย)
  5.  ด.ญ. กัลยา ศรีกล่อม (สนับสนุนโดยวาฟไทย)
  6.  ด.ญ. สุภาลัย เศรษฐกิจ (สนับสนุนโดยวาฟไทย)