วาฟไทยและเยาวชนอาสาสมัครวาฟไทย กำลังจัดเตรียมขนม

ที่สำนักงาน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)

เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก, พิจิตร และสุโขทัย