น้องแอ๋ม นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก จบหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และได้แนะนำตัวเองเป็นภาษาเกาหลี ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)