ด.ญ. ชลกานต์ ก้อนจันทร์เทศ หรือน้องต้นข้าว เป็นเด็กนักเรียน ในอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ที่เคยได้รับทุนการศึกษา เขียนจดหมายมาเพื่อขอบคุณ และอวยพร คุณครูมินจี โน ผู้สนับสนุน ด้วยการวาดภาพระบายสี