คำขอบริจาค Happy Bean: โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง_ไก่ 1 ตัว เห็ด 5 ก้อน ต่อนักเรียน1 คน

คำขอบริจาค Happy Bean: โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง_ไก่ 1 ตัว เห็ด 5 ก้อน ต่อนักเรียน1 คน

1. การพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นจาก ‘โรงเรียนประถมศึกษา’ ใจกลางหมู่บ้าน2. ค่าอาหารโรงเรียนคนละ 20 บาท ที่ต้องทำลายวงจรอันเลวร้ายและสร้างวงจรใหม่

3. การจัดหาโปรตีนและแร่ธาตุ-วิตามิน และจุดเริ่มต้นของวงจรการพึ่งตนเอง

ให้ก็สุข รับก็สุข…ใจ

มูลนิธิ โกลบอลโฮฟ ประเทศไทย / Global Hope Thailand