วัตถุประสงค์ของสำนักงานโกลบอลโฮฟ ประเทศไทย
1. งานพัฒนา
2. งานด้านสาธารณสุข
3. พัฒนาการศึกษา

การเรียนการสอนภาษา
ขอความกรุณาสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
เพื่อความหวังและความฝัน มี 2 อย่าง

1. สำหรับนักเรียนในเมืองที่ต้องการเรียนภาษาเกาหลีสำหรับความฝัน
2. สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนที่เรียนพิเศษได้

   สำนักงานจะเดินทางไปสอนภาษาเกาหลีให้
เกาหลีและภาษาเกาหลี
การเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้ความหวังและความฝัน
สำหรับนักเรียน 2 ประเภทนี้เป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับความฝันและความหวังของการเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้
ภาษาเกาหลีเพื่อความสนุกและมีความสุขในการใช้ชีวิต
การเตรียมที่เป็นพื้นฐานสำหรับความฝันและความหวังในการใช้ชีวิต
การสนับสนุนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเติบโต

สามารถสนับสนุนได้ที่บัญชี
ชื่อบัญชี มูลนิธิ โกลบอลโฮฟประเทศไทย
ธนาคาร กสิกรไทย
เลขที่ 071-3-67276-9
สาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

ขอความกรุณาช่วยสนับสนุน แสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจด้วยนะคะ

ให้ก็สุข รับก็สุข
สำนักงานจีเอชที