ว้าว~! 

น้องมานากำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่ และในแต่ละสัปดาห์ได้ใช้เวลาในการเรียนภาษาเกาหลีด้วยความรัก เป็นเวลานานมาก

เพราะอย่างนี้ใช้เวลาในการเรียนภาษาเกาหลีด้วยความรักมากกว่านักเรียนคนอื่นๆ  ภาษาเกาหลีชั้นสูงยากมาก
เนื้อหาในการเรียนจึงไปอย่างรวดเร็วไม่ได้  ทั้งๆที่เป็นเช่นนั้นแต่ การเรียนภาษาเกาหลีชั้นสูง3.1
ก็กำลังจะจบคอร์สแล้ว

ถ้าดูความสามารถทางภาษาเกาหลีในทุกๆวันนั้น ความสามารถของมานานั้นเป็นที่ประทับใจ
และ มีความพยายามความตั้งใจ …มากจริงๆๆๆๆ 

อย่างไรก็ตาม การเลือกเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่ 2  และมีความฝันที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้

เพื่อทำความฝันให้สำเร็จ  และสิ่งที่ดีที่สุดคือความ……พยายาม

หวังว่าจะทำความฝันนี้ได้สำเร็จ

มานา , จนถึงวันที่ทำความฝันได้สำเร็จ…….. สู้ๆ  🙂