น้องนาเดียร์เริ่มเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา โดยมีพี่กระต่ายเป็นแรงบันดาลใจ เพราะเห็นพี่กระต่ายได้รับทุน KGSP ปี 2017 และในช่วงที่พี่สาวเรียนกำลังเรียนภาษาเกาหลี น้องนาเดียร์พอได้ยินก็ชอบเสียงของภาษาเกาหลี เพราะเสียงของภาษาเกาหลีน่ารัก จึงทำให้เริ่มอยากเรียนตามพี่สาว และในตอนนี้.. น้องนาเดียร์กำลังเรียนภาษาเกาหลีชั้นสูง 3.1 อยู่ ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) เพราะน้องนาเดียร์นั้นมีความฝันอยากใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลี