ขอขอบคุณผู้สนับสนุน คุณชอนซู คิม, คุณกุกฮโย ซอ , คุณดาซม คิม

ที่ให้การสนับสนุนโครงการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อเด็ก CDPให้แก่เด็ก

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย และม.ต้น ในจังหวัดนครราชสีมา “น้องป่าน และ น้องนอร์ทชอ”

โดยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของเด็ก (ประจำเดือนพฤษภาคม)

ขอขอบคุณอีกครั้ง

ให้ก็สุข รับก็สุข

 

จีเอชที