น้องแดน (ฮยอนโฮ) เริ่มเรียนภาษาเกาหลีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกำลังเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีชั้นต้น 1.2 ที่สถาบันสอนภาษาเกาหลี Little Jabez Korea Academy ใน มูลนิธิ เวิลด์ โฮฟ เอเชีย แอนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย)